MEIST

MTÜ Mätja Küla Selts on 2009. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on Mätja ja Tareste külade külaelu aktiviseerimine, kogukonnale aktiivsete vaba aja veetmise võimaluste pakkumine ning tervishoiu, loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete propageerimine ning ellurakendamisele kaasaaitamine. Toetume oma tegevuses liikmeskonna vastutustundele ja algatusvõimele.

Selts on loodud kahe kõrvuti asetseva küla Mätja ja Tareste kogukonna baasil.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.