MTÜ Metsküla küla Seltsi uus juhatus

Posted in Uudised

Laupäeval 16. aprillil toimus seltsimajas MTÜ Metsküla Küla Seltsi üldkoosolek. Kinnitati 2021. aasta majandusaasta- ja revisjonikomisjoni aruanded.
 
Valiti uus juhatus, esimees ja revisjonikomisjon. Uus Metsküla Küla Seltsi esimees on Jaak Toompuu, juhatusse valiti Ando Ansperi, Mati Maripuu, Tiina Olesk, Andres Põdra, Airi Toompuu, Maria Varik.
 
Revisjonikomisjoni kuuluvad Lea Toompuu, Liia Uussaar.
 
Jõudu uuele juhatusele!